An Hòa_Huế (2).jpg

CODES Project

Lĩnh vực

Phục hồi sau thiên tai

Giải pháp

Chiến dịch của CODES - một tổ chức phi chính phủ giàu truyền thống tại khu vực miền Trung - nhằm phục hồi sinh kế bị thiệt hại mất trắng dó thiên tai kéo dài dẫn đến mất nguồn vốn, thu nhập kéo dài trong bối cảnh đa số người dân vùng tác động đều nợ đọng ngân hàng trông chờ vào mùa vụ sinh kế nay đã bị mất đi để trả nợ.


Giải pháp là cung cấp một nguồn vốn sinh kế để các hộ dân mượn nhằm phục hồi mùa vụ và nguồn vốn này sẽ trở thành quỹ dự phỏng rủi ro sinh kế được quản lý quay vòng tại cộng đồng.

Mô hình hoạt động

Advancing Our Agenda

Vấn đề muốn giải quyết

Các cộng đồng vùng thiên tai xem việc hỗ trợ vốn là vấn đề xã hội bức thiết của họ - nếu không giải quyết kịp thời thì nó sẽ dẫn đến bế tắc về sinh kế, nguồn thu nhập, trả nợ ngân hàng.


Hậu quả xảy ra kèm với hệ lụy học sinh có thể bỏ học, người dân có thể bỏ làng tìm kế sinh nhai nơi khác, tiếp diễn cuộc di cư vì môi trường, để lại làng quê thưa thớt người sinh sống.

Tại sao chọn giải pháp này?

Nếu cung cấp một nguồn vốn tính lãi vay như ngân hàng với các điều kiện cầm cố, thế chấp, tín chấp thì người dân ở vùng này không đủ điều kiện tiếp cận, một phần là họ đã thế chấp hết tài sản, phần còn lại là ngân hàng không cho vay tiếp. Nếu nguồn vốn được cung cấp không lãi, không thu hồi thì tính chủ quan của cộng đồng sẽ tăng lên và không quan tâm tới trách nhiệm dự phòng rủi ro sinh kế nếu tiếp tục hứng chịu các thiên tai trong những năm tới.

Khi cung cấp một nguồn vốn quay vòng không tính lãi, người dân có trách nhiệm trả lại vốn sau chu kỳ được xác định bởi chính cộng đồng sẽ giải quyết nhu cầu vốn của người dân và không bỏ sót những người yếu thế lại phía sau. Nguồn vốn này sẽ được quay vòng trong cộng đồng tựu quản và trở thành nguồn quỹ dự phòng rủi ro sinh kế do thiên tai để người dân giải ngân tương trợ nhau một cách chủ động. Làm được điều này sẽ giảm áp lực của việc huy động nguồn lực bên ngoài để trợ giúp cộng đồng dễ tổn thương mỗi khi mùa thiên tai đến.

Thực thi

Thay vì trước đây cứ lũ lụt là mọi người đem cho tiền người dân vùng lũ và bất chấp cộng đồng chi tiêu như thế nào. Sáng kiến này yêu cầu những người có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn sẽ phải có kế hoạch sinh kế cụ thể, sử dụng tiền vốn mượn được một cách thực tế và có lộ trình trả lại vốn để quay vòng cho những người có nhu cầu tiếp theo. Sáng kiến này làm gia tăng tính chủ động và tương trợ tại chỗ đối với cộng đồng vùng thiên tai.

Kết quả đã thu được

Chiến dịch đang tiến hành cứu trợ khẩn cấp với hơn 400 hộ - tương đương hơn 1000 nhân khẩu đã nhận các mặt hàng hỗ trợ, với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Việc cung cấp vốn sẽ đến trong giai đoạn 2 của dự án. Dự kiến ngân sách: 10 tỷ đồng.

Huế (2).jpg

Contact us

Lê Thế Nhân, Giám đốc Codes
Email: thenhan@codes.org.vn
Điện thoại: +84 825 685868