Oct 2020 Nam Dinh (EFV)_1.JPG

EcoFish

Lĩnh vực

Môi trường và Giáo dục

Giải pháp

EcoFish xây dựng mô hình cá khổng lồ bằng tre đi cùng các hoạt động, chương trình giáo dục nâng cao ý thức phân loại rác nhựa tại trường học. 

Hình ảnh chú cá khổng lồ chứa đầy rác nhựa bên trong sẽ là lời nhắc nhở trực quan nhất cho giới trẻ về mối nguy hại do ô nhiễm rác nhựa mang lại.

Đi cùng với mô hình, EcoFish liên kết với các đối tác giáo dục và thu gom, tái chế rác trên địa bàn để thực hiện các buổi workshop về kiến thức cho sinh viên, từ đó tạo lực lượng nòng cốt để đưa nội dung giáo dục xuống các cấp học sinh nhỏ tuổi hơn.

Mô hình hoạt động

Advancing Our Agenda

Vấn đề muốn giải quyết

Dự án hướng tới giải quyết hai vấn đề chính:

Thứ nhất, là tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên toàn Việt Nam nói chung và tại các khu vực thành phố trọng điểm, các tỉnh có hệ thống sông và các tỉnh ven biển  nước ta nói riêng.

Thứ hai, Ý thức về tác hại của ô nhiễm nhựa, cùng với việc phân loại, xử lý rác  nhựa tại nguồn sau khi sử dụng của cộng đồng còn yếu, gây khó khăn và tốn kém cho các đơn vị

Tại sao chọn giải pháp này?

Mô hình cá bằng tre khổng lồ chứa đầy rác nhựa được lấy cảm hứng từ hình ảnh chú cá voi chết vì nuốt phải hàng chục kg nhựa do con người thải ra đại dương trong thời gian gần đây. Thông qua mô hình cá, EcoFish muốn truyển tải cho thế hệ trẻ và các bậc phụ huynh hình ảnh trực quan về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sinh vật tự nhiên, từ đó nâng cao ý thức và quan tâm đối với vấn đề ô nhiễm nhựa, giảm thiểu sử dụng đồ nhựa và tham gia xử lý, phân loại rác tại nguồn.

Thực thi

EcoFish hướng tới liên kết xây dựng mô hình, trước hết là tại các trường đại học vì nơi đây tập trung nguồn nhân lực có chất lượng, có kỹ năng tốt, thời gian biểu linh hoạt để đồng hành cùng với dự án (ít nhất là trong 4 năm đại học), và khả năng lan truyền các thông điệp từ dự án đến xã hội với hiệu quả cao với chi phi thấp.

Khi tham gia dự án, các sinh viên sẽ được hướng dẫn về:

1. Cách thức vận hành mô hình:  bao gồm nội dung kiến thức về các loại nhựa, khả năng tái chế của từng loại, cách xử lý rác nhựa khi thu gom đảm bảo vệ sinh và tăng tỷ lệ rác nhựa có thể tái chế.

2.  Truyền thông xã hội: bao gồm nội dung về tình hình, giải pháp đối với ô nhiễm do rác nhựa hiện nay, các dự án/tổ chức về môi trường tiêu biểu. Nội dung này được EcoFish và các đối tác về môi trường cùng xây dựng.​

Kết quả đã thu được

11 mô hình đã được xây dựng tại các điểm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Cần Thơ, Nam Định, Quảng Ngãi.

Chi phí tài chính trung bình cho mỗi đơn vị nhận tác động: 6,000,000 – 7,500,000 VND

July 2020 Tra Vinh (EFV).JPG

Contact us

Phạm Thanh Trí
Email: ecofish.vn@gmail.com
Điện thoại: 096 249 3540