thu gom cùng các em học sinh.png

Lagom

Lĩnh vực

Môi trường

Giải pháp

Lagom thực hiện các chương trình truyền thông và các dự án liên quan đến phân loại và tái chế rác thải tại trường học và cộng đồng. Thông qua việc hình thành các điểm thu gom, Lagom thiết lập mạng lưới thu gom và phân loại rác thải.

Sau khi thu gom, Lagom tiến hành các nghiên cứu để tái chế rác thải trở thành sản phẩm thương mại.

Mô hình hoạt động

Advancing Our Agenda

Vấn đề muốn giải quyết

Tình trạng ùn ứ rác tại nội thành gây mất mĩ quan đường phố, ô nhiễm môi trường và mang lại sự khó chịu cho người dân. Rác thải không được phân loại đúng cách vừa gây lãng phí tài nguyên, vừa làm ô nhiễm môi trường. Việc phân loại tài nguồn cần sự tự giác và chung tay của cộng đồng. Do đó, phân loại rác thải chính là vấn đề của xã hội

Tại sao chọn giải pháp này?

1- Lagom hướng tới giáo dục truyền thông, đặc biệt với các bạn học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, giúp các bạn hình thành thói quen phân loại rác từ những việc nhỏ nhất. Bên cạnh đó, việc hình thành các điểm thu gom cộng đồng giúp thay đổi nhận thức của cộng đồng về phân loại, thu gom và tái chế rác thải

2- Lagom thiết lập các điểm thu gom với hệ thống thu gom chuyên nghiệp và hiệu quả, giúp  hỗ trợ tối đa các điểm cộng đồng trong vấn đề thu gom và tái chế rác thải

Thực thi

Lagom triển khai hướng dẫn phân loại rác thông qua các bộ tài liệu hướng dẫn, video và các buổi tập huấn, hội thảo. Các nhóm rác sẽ có lịch thu gom riêng.

Hiện tại rác thải thu gom chủ yếu là vỏ hộp sữa - loại rác rất nhiều tại các trường học trên địa bàn Hà Nội - và có thể được tái chế thành sản phẩm thủ công.

Kết quả đã thu được

Hoạt động của Lagom đã triển khai và thực hiện thành công trong hơn 1 năm vừa qua với 1600 điểm trường, 28 điểm cộng đồng với khối lượng vỏ hộp sữa thu gom được là 244 tấn.


Trong năm tới, Lagom sẽ mở rộng hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác

học sinh xử lý vỏ hộp sữa sau khi được h

Contact us

Đoàn Thị Vân
Email: ngocvanactb@gmail.com
Điện thoại: 0376157596