Vi giac mo em 2.jpg

Vì giấc mơ em

Lĩnh vực

Dinh dưỡng, giáo dục và quyền trẻ em

Giải pháp

Con cái của những người dân tị nạn ở khu vực ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, Tân Châu, Tây Ninh phiêu bạt từ Biển Hồ Tonle Sap, Campuchia về đây theo cha mẹ. Chúng không có một manh giấy chứng sinh, đồng nghĩa với việc không được đến trường. Cái nghèo tạo ra tình trạng thiếu dinh dưỡng, lao động sớm và một tương lai bất định khi chúng hoàn toàn không có khả năng sở hữu một tấm giấy chứng minh nhân dân của Việt Nam.


Sáng kiến đặt mục tiêu:


1. Xóa mù chữ cho các em nhỏ này.

2. Đảm bảo vấn đề sinh tồn và phát triển của các em (thông qua lớp học và cung cấp bữa ăn dinh dưỡng).

3. Cho các em nhỏ này được hưởng hệ giáo dục công lập.

Mô hình hoạt động

Advancing Our Agenda

Vấn đề muốn giải quyết

Ở ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, Tân Châu, Tây Ninh có những đứa trẻ mang danh “Việt kiều” hồi hương từ Campuchia, là một trong những đối tượng không được hưởng trọn vẹn những quyền trẻ em cơ bản. Làng này có xấp xỉ 200 trẻ em, đa số các em đều không biết chữ. Bởi không có giấy tờ tùy thân do không có quốc tịch, dù là quốc tịch Việt Nam hay Campuchia, các em không được đến trường. Không được đi học nên hiển nhiên nhận biết mặt chữ với tụi nhỏ là một điều xa vời.


Vòng luẩn quẩn giữa cái nghèo, mù chữ, không giấy tờ cứ quẩn quanh, đeo bám dai dẳng đám nhỏ, rồi bệnh tật, nheo nhóc cứ lặp lại mãi ở khu làng xóm này. Không được thụ hưởng một nền giáo dục tốt, đồng thời cũng không có người có khả năng định hướng và chỉ dạy đúng cách, cuộc sống của chúng cũng không biết mai sau sẽ ra sao. Với các em, việc được biết chữ là một điều xa xỉ và các em thật sự mong muốn được đi học. Chính vì thế, những đứa trẻ với hoàn cảnh như vậy thật sự cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, những người có khả năng.

Tại sao chọn giải pháp này?

Việc tồn tại một lực lượng hàng trăm (hàng nghìn nếu tính toàn bộ các tỉnh Đông Nam Bộ) những đứa trẻ không biết chữ, không giấy tờ tùy thân, không có khả năng thụ hưởng nền giáo dục và tham gia vào thị trường lao động một cách chính danh tạo ra bi kịch không chỉ cho cuộc đời các em.

Đó còn là một gánh nặng an sinh và an ninh xã hội nếu các em bước vào tuổi trưởng thành. Những đứa trẻ đang không được bảo vệ bởi Luật trẻ em vì không thể mang quốc tịch.

Thực thi

- Về ngắn hạn: Mở các lớp học tình thương xóa mù chữ ở khu vực này.

- Về dài hạn: Lập những bộ hồ sơ về tình trạng của các em và vận động chính sách để có thể giúp các em thúc đẩy việc xin nhà nước cho phép các em được bảo trợ để nhập tịch vào lãnh thổ Việt Nam. Nhờ đó có thể giúp các em có được hộ khẩu và được đến trường.

- Ngoài ra, dự án có thể kêu gọi chi phí hỗ trợ việc sinh nở cho người dân ở vùng này tại các bệnh viện công. Hướng tới giải quyết vấn đề công dân của những trẻ em sắp ra đời.

Kết quả đã thu được

Dự án triển khai trên nền tảng các lớp học tình thương vốn có tại xã Tân Thành, do các xơ tổ chức.

Vi giac mo em.jpg

Contact us

Danh Nguyen
Email:             ntdanhvn@gmail.com
Điện thoại:      0938.688.198