124824767_706499080248243_87503922030422

Vụn Art

Lĩnh vực

Sinh kế, Sản xuất, Dịch vụ

Giải pháp

Vụn Art là cơ sở sản xuất đồ gia dụng bằng kỹ thuật ghép vải lụa, vận hành bởi người khuyết tật và phụ nữ yếu thế. Với kỹ thuật ghép vải đơn giản, học nghề nhanh, Vụn Art tạo cơ hội làm việc cho người khuyết tật có năng suất lao động thấp, có khuyết tật liên quan đến trí não, người cần dành nhiều thời gian để chữa bệnh đều có thể làm việc.


Mục tiêu cuối cùng là bản thân mỗi người đều tự kiếm thu nhập dựa trên khả năng của bản thân, chủ tài chính tự nuôi sống bản thân.  

Mô hình hoạt động

Advancing Our Agenda

Vấn đề muốn giải quyết

Nhiều người khuyết tật, phụ nữ yếu thế không tìm được việc làm phù hợp do không đủ sức khoẻ, có tổn thương về sức khoẻ tinh thần hay cần nhiều thời gian chữa bệnh. Họ muốn làm việc để dần dần tự chủ tài chính, sống độc lập, xây dựng gia đình nhưng khó khăn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp với khả năng lao động.

Tại sao chọn giải pháp này?

Công việc gia công sản xuất sản phẩm tranh ghép vải lụa phù hợp với sức khoẻ, trình độ văn hoá của nhóm đối tượng: khuyết tật vận động, tự kỷ, down thể nhẹ. Thời gian đào tạo nghề nhanh, tuỳ từng thể trạng chỉ từ 4 – 9 tháng.

Công việc này không đòi hỏi phải đạt mức năng suất nhất định, thời gian làm việc cố định, người lao động hưởng lương theo sản phẩm làm được. Vì thế, người khuyết tật và phụ nữ yếu thế có thể chủ động trong thời gian làm việc, năng suất sản xuất để cân bằng việc chăm sóc sức khoẻ và kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Thực thi

Doanh nghiệp trong 2 năm sản xuất sản phẩm và kinh doanh dịch vụ trải nghiệm đã xây dựng được quy trình. Đã có các đầu mối nguyên liệu đầu vào ổn định, nguồn có sẵn: nguồn vải vụn tái chế, nguồn vải tấm trực tiếp tại làng lụa Vạn Phúc.

Sản phẩm dễ làm, nguyên vật liệu dễ tìm kiếm. Dựa trên cốt lõi kỹ thuật ghép vải lụa, tuỳ nhu cầu thị trường, có thể mở rộng danh mục sản phẩm.

Kết quả đã thu được

Sáng kiến đã và đang nhận được nguồn hỗ trợ, cố vấn từ nhiều cá nhân, đơn vị về mảng chuyên môn nghệ thuật, truyền thông và hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Hiện sáng kiến sử dụng 24 nhân sự (người tự kỷ và người thiểu năng), đã tiêu thụ thành phẩm tương đương 500kg vải vụn tái chế.

vunart_edited.jpg

Contact us

Lê Việt Cường – Giám đốc
Email: htx.vunart@gmail.com
Điện thoại: 0912573876